Khu dân cư Garden Hill

 

Khu dân cư Hòa Long Park

 

Khu nhà phố Phú Mỹ City New

 

KHU NHÀ PHỐ NÚI DINH 1

 

KHU NP PHÚ MỸ 3

 

KHU DÂN CƯ MARINA CHÂU PHA

Phú Mỹ Village

 

BARIA CITY GATE